Article or data-article in scientific journal (B1)

Raitasuo, Santtu Oikeustiedettä vai asianajoa? Kriittisiä näkökulmia vero-oikeuden tutkimukseen Unigrafia. Helsinki 2022. 347 sivua.
List of Authors: Alvesalo-Kuusi Anne, Urpilainen Matti

Publisher: Suomalainen lakimiesyhdistys

Publication year: 2022

Journal: Lakimies

Journal acronym: LM

Volume number: 120

Issue number: 6/2022

URL: https://www.edilex.fi/lakimies/1000820011


Abstract

Virallisten vastaväittäjien, professori Anne Alvesalo-Kuusen ja dosentti Matti Urpilaisen Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle antama, 11.2.2022 päivätty yhteinen lausunto Santtu Raitasuon väitöskirjasta Oikeustiedettä vai asianajoa? Kriittisiä näkökulmia vero-oikeuden tutkimukseen.


Last updated on 2022-09-12 at 12:12