Artikkeli ammattilehdessä tai kirjoitus ammatillisessa blogissa (D1)

Fonetiikan tutkijat etsivät keinoja englannin ääntämisen tukemiseen ja kieliperinnön säilyttämiseen Namibiassa
Julkaisun tekijätHaapanen Katja, Saloranta Antti, Peltola Kimmo U., Tamminen Henna, Peltola Maija S.

Julkaisuvuosi2022

JournalKieli, Koulutus Ja Yhteiskunta

Volyymi13

Julkaisunumero6

Verkko-osoitehttps://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-marraskuu-2022/fonetiikan-tutkijat-etsivat-keinoja-englannin-aantamisen-tukemiseen-ja-kieliperinnon-sailyttamiseen-namibiassa


Tiivistelmä

Suomessa hyvä englannin taito tuo usein lisäetua työelämässä ja avaa ovia kansainvälistymiseen niin vapaa-ajalla kuin uralla. Namibiassa englannin kielitaito puolestaan on koulutuksen avain, jota ilman opinnoissa eteneminen voi muuttua mahdottomaksi. Monien paikallisten alkuperäiskielten arvostus on vähäistä, eikä niillä ole mahdollista saada opetusta ensimmäisten kouluvuosien jälkeen. Tanssi uhanalaisten kielten ja foneettisen maailman tulkkina (Tiede, Tanssi ja Fonetiikka, T&T&F) on Turun yliopiston Learning, Age & Bilingualism -laboratorion (LAB-lab) kolmevuotinen hanke, jonka tavoitteena on fonetiikan keinoin helpottaa siirtymää kotikielisestä opetuksesta englanninkieliseen koulunkäyntiin sekä lisätä kielellisen monimuotoisuuden arvostusta Namibiassa.


Last updated on 2022-09-12 at 12:45