Popularised article or blog post (E1)

Osaavatko opettajat tunnistaa osaamista?
List of AuthorsHalttunen Timo

PublisherUniversity of Turku

PlaceTurku

Publication year2022

JournalMaalta ja mereltä: Brahea-keskuksen blogi

Issue number8.4.2022

URLhttps://blogit.utu.fi/maalta-ja-merelta/2022/04/08/osaavatko-opettajat-tunnistaa-osaamista/


Abstract

Ammatillista opettajankoulutusta järjestetään Suomessa ammattikorkeakouluissa suomen kielellä ja Åbo Akademissa ruotsin kielellä. Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittanut voi toimia opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa ja mahdollisesti myös korkeakouluissa. Pohjoismaissa koulutusta annetaan Suomen tavoin sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa.

Työelämäläheisyyttä korostavan koulutuspolitiikan ansiosta ammatillisen opettajan työssä nousee esille yhä enemmän osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Tämä koulutuspoliittinen teema on keskeisellä sijalla myös suomalaisessa jatkuvan oppimisen uudistuksessa. Oppimista tapahtuu sekä koulutuksessa että sen ulkopuolella, ja myös koulutuksessa tulisi paremmin huomioida muilla elämänalueilla kertyneet tiedot, taidot ja asenteet. Perimmäisenä syynä tälle ajattelutavan muutokselle on se, että halutaan välttää opiskelijoiden kouluttamista sellaisissa aiheissa, joita he jo valmiiksi osaavat. Näin oppimiseen käytettävä aika voidaan käyttää tehokkaammin hyödyksi. Kansainvälisessä koulutuksen sanastossa osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta käytetään myös sanaa validointi.

Brahea-keskuksessa käynnissä olevassa pohjoismaisessa tutkimushankkeessa Validation in VET teacher education curricula tutkitaan, miten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen teema sijoittuu ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin. Valmistaako ammatillinen opettajankoulutus tulevia opettajia käsittelemään aihetta omien opiskelijoidensa parissa ja toimimaan osaamisen tunnistamisessa tarkoituksenmukaisesti omassa oppilaitoksessaan? Tähän kysymykseen hanke etsii vastausta laadullisin tutkimusmenetelmin. Aineistona toimivat ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmatekstit Suomessa, Tanskassa ja Ruotsissa.


Last updated on 2023-05-02 at 14:47