Popularised article or blog post (E1)

Osaajat esiin osaamisen validoinnilla
List of AuthorsHalttunen Timo

PublisherUniversity of Turku

PlaceTurku

Publication year2022

JournalMaalta ja mereltä: Brahea-keskuksen blogi

Issue number18.8.2022

URLhttps://blogit.utu.fi/maalta-ja-merelta/2022/08/18/osaajat-esiin-osaamisen-validoinnilla-2/


Abstract

Osaamista syntyy kaiken aikaa. Osa tästä osaamisesta on merkityksellistä koulutuksen ja työn kannalta. Osaamista syntyy myös koulutuksen ulkopuolella, työssä ja vapaa-aikana. Tähän ajatteluun perustuu osaamisen validointi eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Osaamisen validointi on keskeinen koulutuspolitiikan väline, jolla tuetaan elinikäistä ja elämänlaajuista oppimista.

Pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) järjesti yhdessä kansainvälisten organisaatioiden kanssa VPL Biennale -konferenssin 19.–20. toukokuuta Reykjavikissa, Islannissa. Konferenssin keskeisenä kysymyksenä oli kuinka osaamisen validointi voi tulla keskeiseksi osaksi elinikäisen oppimisen politiikkaa ja palveluja. Vastauksia kysymyksiin haettiin työelämän, koulutuksen, yhteiskunnallisen vastuun ja henkilökohtaisen kehittymisen näkökulmista. Konferenssin järjestämistä tukevat NVL ja CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training). Euroopan Unionin komissio sekä Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO ja työjärjestö ILO esittivät näkemyksensä osaamisen validoinnin nykytilanteesta. Konferenssin aikana keskusteltiin myös osaamisen validointia koskevasta tutkimuksesta.


Last updated on 2023-05-02 at 14:49