Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4)

Arkiliikkumisesta bisnestä: Kestävän liiketoimintaekosysteemin tulevaisuuskuva
Julkaisun tekijät: Silvonen Essi, Ahokas Ira, Hurmerinta Leila, Kiviluoto Katariina, Lamberg Johanna, Sandberg Birgitta, Tapio Petri

Kustantaja: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Julkaisuvuosi: 2022

Sarjan nimi: Tutu eJulkaisuja

Numero sarjassa: 11/2022

eISBN: 978-952-249-581-5

ISSN: 1797-1322

Verkko-osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-581-5

Rinnakkaistallenteen osoite: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/177096008


Tiivistelmä

Liikunnallinen elämäntapa kestävän kasvun aikaansaajana (STYLE) -hankkeen tavoitteena on löytää keinoja, joilla eri ikäryhmien liikkumista voidaan lisätä siten, että ratkaisut edistävät sekä aktiivisten kulkutapojen käyttöä että liikkuvaa elämäntapaa tukevaa liiketoimintaa. Tulevaisuuden tutkimuskeskus järjesti keväällä 2021 kaksi Mental Time Travel -menetelmään pohjautuvaa työpajaa, joissa toteutettiin henkinen aikamatka liikunnallista aktiivisuutta edistävään 2030-luvun Suomeen ja pohdittiin arkiliikkumisen edistämisen muodostamia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Tuloksista syntyi tulevaisuuskuva arkiliikkumista edistävästä ekosysteemistä.

Työpajat tuottivat merkittävän määrän materiaalia, jonka tuloksena esille nousseet liiketoimintamahdollisuudet ovat syntyneet yhdistelemällä aineistosta esille nousevia ideoita, ajatuksia ja ehdotuksia. Aineistosta piirtyy rikas kuva tulevaisuuden mahdollisesta toimintaympäristöstä. Se sisältää liiketoiminnan mahdollisuuksia, joista voidaan sellaisenaan tai yhdistämällä niitä muiden yhteiskunnan toimintojen kanssa rakentaa perusteltuja liiketoimintamalleja.

Jokaisen liiketoimintamahdollisuuden osalta raportissa kuvataan myös liiketoiminnan potentiaaliset asiakkaat, ansaintalogiikka sekä liiketoiminnan toteuttamiseen tarvittavat yhteistyötahot. Liiketoimintamahdollisuuksia yhdistämällä voidaan muodostaa liiketoimintamahdollisuuksien kokonaisuuksia kestävien liiketoimintamallien ja -ekosysteeminrakentamisen pohjaksi. Toivomme, että nämä aihiot inspiroivat monialaisia toimijoita pohtimaan omia mahdollisuuksiaan toimia osana kestävää arkiliikkumista edistävää liiketoimintaekosysteemiä.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-02-12 at 10:21