Text book, professional manual or guide or a dictionary (D5)

Potilaan ja lääkärin yhteistyö - parantavan hoitosuhteen ytimessä
List of Authors: Köhler Harry

Publisher: Kustannus Oy Duodecim

Publication year: 2022

ISBN: 978-952-360-317-2

eISBN: 978-952-360-318-9


Abstract

Hyvä hoitokumppanuus auttaa parantamaan sairauksia ja lisäämään hyvinvointia. Kirja sisältää tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä, millaista on potilaan ja lääkärin hyvä vuorovaikutus ja miten potilas ja lääkäri voivat yhdessä työskennellä potilaan terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi.

Potilaan ja lääkärin suhdetta voidaan luonnehtia hoitokumppanuudeksi, jossa molemmilla on yhteinen tavoite: potilaan terveyden edistäminen ja sairauden hoito. Siihen tarvitaan molempien tietoja, kokemuksia ja tekoja.

Potilaalla on saatavilla internetissä runsaasti terveyttä ja sairautta koskevaa tietoa. Sen ansiosta keskustelu lääkärin kanssa vastaanotolla on potilaalle uudenlainen mahdollisuus. Lääkäri on kohtaamisessa lääketieteen asiantuntija ja auktoriteetti. Potilas puolestaan tietää elämästään ja arjestaan enemmän kuin kukaan muu. Parhaassa hoidossa on viime kädessä kysymys lääketieteellisen tiedon yhteensovittamisesta potilaan elämään ja arkeen.

Kirja on tarkoitettu kaikille potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Se toivottavasti herättää keskustelua, josta kaikki oppivat.


Last updated on 2022-02-12 at 09:31