Popularised article or blog post (E1)

Päänvaivaa poikkeavista pilkkasiivistä
List of Authors: Huhtinen Hannu, Aalto Tapio

Publisher: BirdLife Suomi ry.

Publication year: 2022

Journal: Linnut

Volume number: 57

Issue number: 4

URL: https://www.birdlife.fi/sisalto/lehdet/linnut-4-2022/Last updated on 2022-29-11 at 11:59