Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4)

Ennakointi ja tulevat sukupolvet lainvalmistelun prosesseissa, instituutioissa ja käytännöissä
Julkaisun tekijät: Airos Maija, Ahlqvist Toni, Knudsen Mikkel, Mutanen Anu, Rapeli Lauri, Schauman Jonas, Setälä Maija, Taylor Amos

Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2022

Sarjan nimi: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja

Numero sarjassa: 66

eISBN: 978-952-383-208-4

ISSN: 2342-6799

Verkko-osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-208-4

Rinnakkaistallenteen osoite: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/177053743


Tiivistelmä

Kestävä kehitys ja sen tavoitteet edellyttävät ennakointitiedon entistä parempaa hyödyntämistä ja tulevien sukupolvien huomioimista lainsäädännössä. Kehittämistarpeet on tunnistettu monissa kehittyneissä demokratioissa, kuten Suomessa sekä kansainvälisissä ja ylikansallisissa organisaatioissa, kuten EU:ssa.

Raportissa tarkastellaan tulevaisuuden huomioivan päätöksenteon ja yhteiskunnallisen sääntelyn ongelmia monitieteisesti tulevaisuuden tutkimuksen, politiikan tutkimuksen ja oikeustieteen näkökulmasta. Raportissa analysoidaan tulevien sukupolvien asemaa ja oikeuksia, kartoitetaan ja vertaillaan ennakoinnin ja tulevien sukupolvien huomioimisen käytäntöjä eri konteksteissa sekä tarkastellaan ennakoinnin ja tulevien sukupolvien huomioimisen nykytilaa Suomessa.

Raportin tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten tulevia sukupolvia voitaisiin huomioida lainvalmistelussa ja miten ennakointia voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin sääntelytarpeiden tunnistamisessa ja lainvalmistelussa. Raportti tarjoaa lukuisia konkreettisia kehittymisehdotuksia näihin kysymyksiin liittyen.

Selvitys toimii taustaselvityksenä hallituksen tulevaisuusselonteon toiselle osalle.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-02-12 at 11:03