Article in trade journal or blog post (D1)

Sydänperäinen troponiini ja sen kliininen käyttö
List of Authors: Paana Tuomas

Publisher: Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys

Publication year: 2022

Journal: Kliin lab

Volume number: 39

Issue number: 3

Start page: 96

End page: 100

eISSN: 2670-3637

URL: https://www.skky.fi/wp-content/uploads/2022/10/Kliinlab_3_2022_screen.pdfLast updated on 2022-30-11 at 17:24