Article in a professional research book (D2)

lnklusiivisen varhaiskasvatuksen johtaminen
List of Authors: Hautakangas Merja, Laakso Paula

Publisher: PS-kustannus

Place: Jyväskylä

Publication year: 2022

Book title *: Pienet tuetut askeleet: varhaiskasvatuksen uudistuva tuki ja kehittyvät käytännöt

Start page: 258

End page: 276

ISBN: 978-952-370-314-8


Abstract

Tässä artikkelissa tarkastellaan inklusiivisen varhaiskasvatuksen johtamista. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen johtaminen nähdään ajattelutapana, jolla vastataan kaikkien lasten erilaisiin tarpeisiin. Lisäksi johtamisen näkökulmasta inklusiivisen varhaiskasvatuksen johtaminen sisältää erilaisten ihmisten johtamista, jolla vastataan organisaation tavoitteisiin ja tarpeisiin. Inklusiivisen varhaiskasvatuksen johtamista ohjaavat arvot, asenteet, asiakirjat, poliittiset päätökset ja varhaiskasvatuksen käytänteet sekä arviointi. Johtajalta edellytetäänkin vahvaa sitoutumista inklusiivisiin arvoihin, inklusiivisen pedagogiikan johtamiseen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Ensin esitellään inklusiivisen varhaiskasvatuksen johtamisen lähtökohtia, arvoja toiminnan perustana, asenteita toimintaa ohjaamassa ja päätöksenteon merkitystä inkluusion toteutumisessa. Tämän jälkeen esitellään käytännön johtamisen menetelmiä. Lopuksi pohditaan johtamistehtävää varhaiskasvatuksessa ja sitä, miten johtajana voi tukea omaa ja yhteisön hyvinvointia muutoksessa.


Last updated on 2023-01-03 at 09:52