Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3)

Paloturvallisuus lapsiperheissä - vanhempien näkökulma
Julkaisun tekijätSomerkoski Brita, Kesäläinen Jonna, Puolitaival Mikko, Lepistö Jari

KustantajaPelastusopisto

PaikkaKuopio

Julkaisuvuosi2022

Kirjan nimi *Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja 2022

Sarjan nimiPelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut

Numero sarjassa10

JulkaisunumeroD

Aloitussivu8

Lopetussivun numero22

eISBN978-952-7217-65-8

ISSN1795-9187

eISSN2342-9305

Verkko-osoitehttps://www.pelastusopisto.fi/tutkimus-ja-tietopalvelut/tki-palvelut/vuosikirja/


Tiivistelmä

Tutkimuksen aineistona on Palosuojelurahaston tukeman Kidisafe-hankkeen paloturvallisuuskasvatusta käsittelevät haastattelut. Kidisafe-hanke kohdistuu varhaiskasvatusikäisten turvallisuuskasvatukseen. Palosuojelurahaston tukemassa hankkeessa kehitetään pelastustoimelle malleja ja materiaaleja varhaiskasvatusikäisten kanssa toimiville pelastus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Käsillä oleva haastattelututkimus on siis yksi osa laajempaa hanketta, jonka tulokset ovat edelleen kesken. (Kidisafe 2022) Haastateltavat (n=15) ovat tässä osatutkimuksessa varhaiskasvatusikäisten lasten vanhempia. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusparadigmalla.


Last updated on 2022-27-12 at 10:33