Refereed article in compilation book (A3)

Paloturvallisuus lapsiperheissä - vanhempien näkökulma
List of AuthorsSomerkoski Brita, Kesäläinen Jonna, Puolitaival Mikko, Lepistö Jari

EditorsPuustinen Alisa

PublisherPelastusopisto

PlaceKuopio

Publication year2022

Book title *Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja 2022

Title of seriesPelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut

Number in series10

Issue numberD

Start page8

End page22

eISBN978-952-7217-65-8

ISSN1795-9187

eISSN2342-9305

URLhttps://www.pelastusopisto.fi/tutkimus-ja-tietopalvelut/tki-palvelut/vuosikirja/


Abstract

Tutkimuksen aineistona on Palosuojelurahaston tukeman Kidisafe-hankkeen paloturvallisuuskasvatusta käsittelevät haastattelut. Kidisafe-hanke kohdistuu varhaiskasvatusikäisten turvallisuuskasvatukseen. Palosuojelurahaston tukemassa hankkeessa kehitetään pelastustoimelle malleja ja materiaaleja varhaiskasvatusikäisten kanssa toimiville pelastus- ja kasvatusalan ammattilaisille. Käsillä oleva haastattelututkimus on siis yksi osa laajempaa hanketta, jonka tulokset ovat edelleen kesken. (Kidisafe 2022) Haastateltavat (n=15) ovat tässä osatutkimuksessa varhaiskasvatusikäisten lasten vanhempia. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusparadigmalla.


Last updated on 2022-27-12 at 10:33