Refereed article in compilation book (A3)

Sinnikkään työntekijän ihanne ja haavoittuvuus naisten asiantuntijatyössä
List of Authors: Korhonen Maija, Siivonen Päivi, Isopahkala-Bouret Ulpukka

Publication year: 2022

Book title *: Haavoilla – käsite ja kokemus : Aikuiskasvatuksen näkökulmia rikkoviin elämäntilanteisiin

Title of series: Aikuiskasvatuksen vuosikirja

Number in series: 54

eISBN: 978-951-39-9423-5

ISSN: 1238-8025

URL: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83733

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/176919783Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-14-11 at 10:58