Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Asuinympäristöt erilaistuvat, yhteiskunta polarisoituu : kuinka alueellinen eriarvoistuminen ja asuinalueiden eriytyminen edistävät yhteiskunnan kahtiajakautumista?
Julkaisun tekijätLeino Mikko

KustantajaValtiotieellinen Yhdistys

PaikkaHelsinki

Julkaisuvuosi2022

Volyymi64

Julkaisunumero3

Aloitussivu234

Lopetussivun numero257

eISSN2669-8617

DOIhttp://dx.doi.org/10.37452/politiikka.119902

Verkko-osoitehttps://doi.org/10.37452/politiikka.119902

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/176904710


Tiivistelmä

Suomessa on laajalti keskusteltu yhteiskunnan ja poliittisen keskustelun pola­risaatiosta. Kuitenkin teoreettisesti ja empiirisesti tutkimus poliittisesta pola­risaatiosta, sitä määrittävistä jakolinjoista sekä sen vaikutuksista Suomessa on vielä melko vähäistä. Tämän artikkelin tarkoituksena on esittää, miten pola­risaatiota voidaan tarkastella Suomen olosuhteissa. Sen esimerkit keskittyvät maahanmuuttoasenteisiin, mutta teoreettisesti sen argumentit ovat yhteen­sopivia myös muiden poliittisesti merkittävien asiakysymysten kanssa. Suo­messa poliittista polarisaatiota ei tulisi tarkastella vain puolueiden ja äänestä­jien ideologisen välimatkan avulla, vaan on etsittävänä niitä yhteiskunnallisia jakolinjoja, joissa kahtiajakautuminen on ilmeisintä. Artikkeli tarkastelee sekä alueellisesti että paikallisesti tapahtuvan asuinympäristöjen erilaistumi­sen merkitystä yhteiskunnallisten eriarvoisuuksien voimistajana sekä poliit­tisen polarisaation synnyttäjänä. Lopuksi artikkeli keskustelee mahdollisista keinoista hillitä näitä kehityskulkuja.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-03-03 at 07:52