Refereed article in compilation book (A3)

Muistitietotutkimus: Paikantumisia, eettisiä kysymyksiä ja uusia suuntia
List of Authors: Savolainen Ulla, Taavetti Riikka

Place: Helsinki

Publication year: 2022

Book title *: Muistitietotutkimuksen paikka: Teoriat, käytännöt ja muutos

Title of series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia

Number in series: 1478

ISBN: 978-951-858-438-7

eISBN: 978-951-858-439-4

ISSN: 0355-1768

DOI: http://dx.doi.org/10.21435/skst.1478

URL: https://doi.org/10.21435/skst.1478Last updated on 2022-01-11 at 13:22