Editorship of a scientific special issue, book or conference proceedings (C2)

Muistitietotutkimuksen paikka: Teoriat, käytännöt ja muutos
List of Authors: Savolainen Ulla, Taavetti Riikka

Publication year: 2022

Title of series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia

Number in series: 1478

ISBN: 978-951-858-438-7

ISSN: 0355-1768

DOI: http://dx.doi.org/10.21435/skst.1478

URL: https://doi.org/10.21435/skst.1478Last updated on 2022-04-11 at 11:16