Refereed article in compilation book (A3)

Kynä luokkahuoneen vuorovaikutuksessa : Yhteiseen tekstin tuottamiseen orientoituminen 5.-luokkalaisten ympäristöopin tunnilla
List of Authors: Juvonen Riitta, Routarinne Sara

Publication year: 2022

Book title *: Katso kuule koulua : Kehollisuus, materiaalisuus ja tekstit koulun vuorovaikutuksessa

ISBN: 978-951-768-979-3Last updated on 2022-07-10 at 12:19