Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4)

Järjestöjen vuorovaikutusraportti Helsingin yleiskaavasta: muistutusten jättäjien näkemyksiä viheralueista, kulttuuriympäristöistä ja vuorovaikutuksesta
Julkaisun tekijät: Kehvola Hanna-Maija, Lindgren Jasmina, Puttonen Mia

Kustantaja: Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2016

Verkko-osoite: https://www.sll.fi/app/uploads/sites/72/2020/03/Raportti_valmis-241016.pdfLast updated on 2022-01-12 at 12:40