Published development or research report or study (D4)

Järjestöjen vuorovaikutusraportti Helsingin yleiskaavasta: muistutusten jättäjien näkemyksiä viheralueista, kulttuuriympäristöistä ja vuorovaikutuksesta
List of Authors: Kehvola Hanna-Maija, Lindgren Jasmina, Puttonen Mia

Publisher: Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Place: Helsinki

Publication year: 2016

URL: https://www.sll.fi/app/uploads/sites/72/2020/03/Raportti_valmis-241016.pdfLast updated on 2022-01-12 at 12:40