Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1)

Osallisuuden monet muodot ja vaikutukset kaupunkikeskustan kehittämiseen
Julkaisun tekijät: Mäki Maija, Kivilaakso Aura

Julkaisuvuosi: 2022

Journal: Kohti vuotta 2029 - Turun kaupungin blogisarja

Verkko-osoite: https://www.turku.fi/blogit/kohti-vuotta-2029/osallisuuden-monet-muodot-ja-vaikutukset-kaupunkikeskustan-kehittamiseenLast updated on 2022-03-10 at 14:56