Published development or research report or study (D4)

Käyttäytymistieteellinen tutkimuskatsaus 1/2022
List of Authors: Hankonen Nelli, Heino Matti, Saurio Kaisa, Kostamo Katri, Hämäläinen Hanna, Sääksvuori Lauri, Absetz Pilvikki, Linnansaari Anu, Lindfors Pirjo, Rantala Eeva, Jones Marjaana, Kinnunen Jaana, Roponen Johanna, Hytönen Kaisa, Kanerva Markus, Tuominen Jarno, Salminen Mirva

Publisher: Valtioneuvoston kanslia

Place: Helsinki

Publication year: 2022

Title of series: Käyttäytymistieteellinen tutkimuskatsaus

Number in series: 1/2022

Issue number: 1

URL: https://vnk.fi/kayttaytymistieteellinen-toiminta/kayttaytymistieteellinen-tutkimuskatsaus

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/176297958


Abstract

1 Käyttäytymistieteet osana julkista hallintoa
2 Demokratian vahvistaminen: kuuleminen, osallisuus ja yhdenvertaisuus (Hanna Hämäläinen) s. 11-17
3 Käyttäytymistaloustiede
4 Terveys ja hyvinvointi
5 Työelämä
6 Kestävä kehitys (Jarno Tuominen) s. 44-49
7 Digitaalinen turvallisuus


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-27-09 at 13:15