Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1)

Eräiden sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden sivuuttamista koskeva TVL 35 b § verosuunnittelumahdollisuuksia rajoittavana erityisenä veronkiertosäännöksenä
Julkaisun tekijät: Itälä Hannu

Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Verotus

Julkaisuvuosi: 2020

Journal: Verotus

Volyymi: 70

Julkaisunumero: 1

Verkko-osoite: https://www.edilex.fi/verotuslehti/205110007


Tiivistelmä

Erityisesti ulkomaisten sijoitussidonnaisten vakuutustuotteiden verotusta koskeva uusi tuloverolain 35 b § astui voimaan 1.1.2020. Säännös on räätälöity soveltumaan erinäisiin struktuureihin, joissa sijoitusvakuutustuotteita hyödyntämällä on perinteisesti saavutettu merkittäviä verotuksellisia etuja. Artikkelissa tarkastellaan niitä tilanteita, joissa uusi TVL 35 b § voisi tulla sovellettavaksi ja toisaalta tilanteita, joissa TVL 35 b §:n soveltaminen on kyseenalaisempaa. Lisäksi artikkelissa arvioidaan TVL 35 b §:n yhteensopivuutta SEUT:n perusvapauksiin nähden.


Last updated on 2022-19-09 at 15:44