Refereed article in compilation book (A3)

Yhteisölähtöiset muistitietohankkeet osana yliopisto-opetusta
List of Authors: Haanpää Riina, Fingerroos Outi

Place: Helsinki

Publication year: 2022

Book title *: Muistitietotutkimuksen paikka. Teoriat, käytännöt ja muutos

Title of series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia

Number in series: 1478

ISBN: 978-951-858-438-7

eISBN: 978-951-858-439-4Last updated on 2022-12-09 at 10:28