Refereed article in compilation book (A3)

Miten yrityshistoriaa tutkitaan?
List of Authors: Wuokko Maiju, Jensen-Eriksen Niklas, Kuorelahti Elina

Place: Helsinki

Publication year: 2022

Book title *: Avaimia menneisyyteen — Opas historiantutkimuksen menetelmiin

ISBN: 978-952-345-153-7Last updated on 2022-11-08 at 12:36