Published development or research report or study (D4)

Ruotsissa työnantajat syrjivät työnhakijoita, joiden nimi kuulostaa ulkomaalaiselta – syrjinnästä sukupuolen tai vanhemmuuden perusteella ei yleisesti merkkejä
List of Authors: Erlandsson Anni

Publisher: Turun yliopisto

Place: Turku

Publication year: 2022

Title of series: Tietoa päätösten tueksi/FLUX policy brief

Number in series: 3

URL: https://fluxconsortium.fi/fi/ruotsissa-tyonantajat-syrjivat-tyonhakijoita-joiden-nimi-kuulostaa-ulkomaalaiselta-syrjinnasta-sukupuolen-tai-vanhemmuuden-perusteella-ei-yleisesti-merkkeja/

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175889597


Abstract
  • Ruotsissa työnhakijat, joilla on ulkomaalaiselta kuulostava nimi, saavat huomattavasti vähemmän myönteisiä vastauksia työhakemuksiinsa kuin hakijat, joilla on tyypillinen ruotsalainen nimi.
  • Miehet, joilla on ulkomaalaiselta kuulostava nimi, saavat harvemmin myönteisen vastauksen työhakemukseensa kuin naiset, joilla on ulkomaalaiselta kuulostava nimi.
  • Tutkimuksessa ei havaittu systemaattista syrjintää työnhakijan sukupuolen tai vanhemmuuden perusteella.

Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-10-08 at 11:25