Refereed article in compilation book (A3)

Luostarinmäen lapsiperheet 1800-luvun alkupuolella
List of Authors: Syväniemi Maria, Viljamaa Noora

Publication year: 2022

Book title *: Turun köyhät kasvot. Huono-osaiset perheet ja lapset 1800- ja 2000-luvulla

Title of series: Turun Historiallinen Arkisto

Number in series: 73

ISBN: 978-952-7045-12-1Last updated on 2022-27-09 at 14:18