Refereed article in conference proceedings (A4)

Tankar som styr kroppen. Instruktioner med verbet tänka vid personlig träning
List of Authors: Huhtamäki Martina, Lindström Jan, Grahn Inga-Lill, Nilsson Jenny, Norrby Catrin, Wide Camilla

Conference name: Svenskan i Finland

Place: Vasa

Publication year: 2022

Journal: Svenskan i Finland

Book title *: Svenskan i Finland 19 : Föredrag vid den nittonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland

Title of series: Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet n

Number in series: 82

ISBN: 978-952-69650-4-8

eISBN: 978-952-69650-5-5

ISSN: 2489-4338

eISSN: 2489-4346

URL: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-69650-5-5

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175661196Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-01-07 at 13:09