Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa (A4)

Duande eller niande? Uppfattningar om tilltal på svenska i Finland
Julkaisun tekijät: Wide Camilla, Norrby Catrin

Konferenssin vakiintunut nimi: Svenskan i Finland

Paikka: Vasa

Julkaisuvuosi: 2022

Journal: Svenskan i Finland

Kirjan nimi *: Svenskan i Finland 19 : Föredrag vid den nittonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland

Sarjan nimi: Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet

Numero sarjassa: 82

Volyymi: 19

ISBN: 978-952-69650-4-8

eISBN: 978-952-69650-5-5

ISSN: 2489-4338

eISSN: 2489-4346

Verkko-osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-69650-5-5

Rinnakkaistallenteen osoite: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175660908


Tiivistelmä

Jämfört med många andra länder som till exempel Tyskland, Frankrike och även grannlandet Estland framstår Finland som ett klart du-land. Niandet har ändå bevarats som en språklig resurs i vissa situationer både på finska och svenska. Det är också ett av de områden där svenskan i Finland skiljer sig från svenskan i Sverige. Samtidigt förekommer niande i förhållandevis få sammanhang i Finland, och uppfattningarna går isär om hur och när man överhuvudtaget kan eller ska nia. För att kartlägga vilka uppfattningar det finns om tilltalet på svenska i Finland, genomfördes en frågelista vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) hösten 2019. I denna artikel analyserar vi svaren som sändes in efter lanseringen av frågelistan i december 2019 och fram till maj 2020 då insamlingen avslutades. De frågor vi söker svar på gäller särskilt variationen i tilltalsskicket: Vilka uppfattningar förekommer, och hur varierar de till exempel mellan åldersgrupper? Kommenteras regionala skillnader i svaren på frågelistan? Vilka sammanhang för duande/niande nämns i frågesvaren?


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-01-07 at 13:53