Refereed article in conference proceedings (A4)

Duande eller niande? Uppfattningar om tilltal på svenska i Finland
List of AuthorsWide Camilla, Norrby Catrin

EditorsSiv Björklund, Bodil Haagensen, Marianne Nordman och Anders Westerlund

Conference nameSvenskan i Finland

PlaceVasa

Publication year2022

JournalSvenskan i Finland

Book title *Svenskan i Finland 19 : Föredrag vid den nittonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland

Title of seriesSkrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet

Number in series82

Volume number19

Start page361

End page374

ISBN978-952-69650-4-8

eISBN978-952-69650-5-5

ISSN2489-4338

eISSN2489-4346

URLhttps://urn.fi/URN:ISBN:978-952-69650-5-5

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175660908


Abstract

Jämfört med många andra länder som till exempel Tyskland, Frankrike och även grannlandet Estland framstår Finland som ett klart du-land. Niandet har ändå bevarats som en språklig resurs i vissa situationer både på finska och svenska. Det är också ett av de områden där svenskan i Finland skiljer sig från svenskan i Sverige. Samtidigt förekommer niande i förhållandevis få sammanhang i Finland, och uppfattningarna går isär om hur och när man överhuvudtaget kan eller ska nia. För att kartlägga vilka uppfattningar det finns om tilltalet på svenska i Finland, genomfördes en frågelista vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) hösten 2019. I denna artikel analyserar vi svaren som sändes in efter lanseringen av frågelistan i december 2019 och fram till maj 2020 då insamlingen avslutades. De frågor vi söker svar på gäller särskilt variationen i tilltalsskicket: Vilka uppfattningar förekommer, och hur varierar de till exempel mellan åldersgrupper? Kommenteras regionala skillnader i svaren på frågelistan? Vilka sammanhang för duande/niande nämns i frågesvaren?


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-27-09 at 11:47