Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa (A4)

Språket inom vården. En jämförelse av språkprogram för tre tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt i Finland
Julkaisun tekijät: Heinonen Rebecka, Tolvanen Eveliina, Wide Camilla

Konferenssin vakiintunut nimi: Svenskan i Finland

Julkaisuvuosi: 2022

Journal: Svenskan i Finland

Kirjan nimi *: Svenskan i Finland 19 : Föredrag vid den nittonde sammankomsten för beskrivningen av svenskan i Finland

Sarjan nimi: Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet

Numero sarjassa: 82

Volyymi: 19

ISBN: 978-952-69650-4-8

eISBN: 978-952-69650-5-5

ISSN: 2489-4338

eISSN: 2489-4346

Verkko-osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-69650-5-5

Rinnakkaistallenteen osoite: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175660584


Tiivistelmä

I denna artikel diskuteras hur språkliga rättigheter tas i beaktande i språkpolicydokument för tre sjukvårdsdistrikt i Finland: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt. Samtliga dessa sjukvårdsdistrikt representerar flerspråkiga organisationer med uttalade språkprinciper och en språkpolicy. De tre sjukvårdsdistrikten är alla centrala för den svenskspråkiga befolkningen i Finland eftersom de ansvarar för merparten av den specialsjukvård som ska ges också på svenska. Fokus i vår studie ligger på hur språkpolicyerna för de tre sjukvårdsdistrikten, som alla definieras som språkprogram, är formulerade. Att jämföra hur språkprogrammen skiljer sig från varandra innehållsmässigt och till sin språkliga och grafiska utformning ger värdefull kunskap om sjukvårdsdistriktens värderingar och mål.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-27-09 at 11:47