Refereed article in compilation book (A3)

Turkulaisten jäljillä − Arkistot, historiallisen tiedon reunaehdot ja tutkimusprosessi
List of Authors: Saarenpää Taina, Savolainen Panu

Publication year: 2022

Book title *: Turun köyhät kasvot. Huono-osaiset perheet ja lapset 1800- ja 2000-luvulla

ISBN: 978-952-7045-12-1

ISSN: 0085-7440Last updated on 2022-29-06 at 09:54