Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Euroopan unionin ulkopolitiikka - Turvallisuusstrategiasta Strategiseen kompassiin
Julkaisun tekijätRantanen Teemu

KustantajaSuomen rauhantutkimusyhdistys ry

Julkaisuvuosi2022

JournalKosmopolis

Volyymi52

Julkaisunumero2

Aloitussivu33

Lopetussivun numero51

Verkko-osoitehttps://journal.fi/kosmopolis/article/view/120270

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175561751


Tiivistelmä

Artikkeli tarkastelee Euroopan unionin (EU) ulkopolitiikan nykytilaa kartoittamalla sen kansainvälispoliittisen toimijaluonteen diskursiivista rakentamista ja kehitystä unionin ulko- ja turvallisuuspoliittisten strategioiden teksteissä. Tässä unionin toimijaluonne nähdään laajemman unionin kollektiivisen identiteetin operationalisoitumisena strategiseksi kulttuuriksi, joka asettaa ulkopolitiikalle sen vaatimia pysyväisluonteisempia suuntaviivoja. Artikkelissa luodaan ensin tiivis katsaus EU:n toimijaluonteesta esitettyihin teorioihin. Sen jälkeen tarkastellaan näiden teorioiden päälinjoista koostetun teoriakehyksen avulla, miten EU:n toimijaluonteen rakentuminen unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa linjaavissa strategia-asiakirjoissa kehittyy vuodesta 2003 aina vuoden 2022 Strategiseen kompassiin asti. Artikkeli nostaa esiin pidempään jatkuneen kehityksen, jossa unionin turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset ovat ohjanneet unionia omaksumaan perinteisemmän valtapolitiikan
piirteitä normatiivisen vallan identiteetin rinnalle.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-17-02 at 13:07