Refereed journal article or data article (A1)

Väitöskirjan tulokset käyttöön? Analyysi varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta käsittelevissä väitöskirjoissa esitettyjen suositusten käytettävyydestä
List of Authors: Salminen Jaanet, Tuominen Miia, Huusko Mira

Publisher: Edistyksellinen tiedeliitto ry

Publication year: 2022

Journal: Tiedepolitiikka

Volume number: 47

Issue number: 1

eISSN: 2736-8106

URL: https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/115826


Abstract

Artikkelissa tarkastellaan kotimaisissa väitöskirjoissa esitettyjä suosituksia. Analyysin kohteena ovat vuonna 2020 sähköisesti julkaistut varhaiskasvatusta sekä esi- ja perusopetusta käsittelevät väitöskirjat (n = 72). Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida, millaiset väitöskirjojen rakenteelliset ja suositusten esitystapaan liittyvät tekijät voivat edistää suositusten käytettävyyttä. Analyysi toteutettiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jossa tarkasteltiin myös numeerista vaihtelua. Suositusten käytettävyyttä edistävät tekijät liittyivät sekä väitöskirjojen rakenteellisiin ratkaisuihin että suositustapaan. Tutkimuksen tulosten perusteella ehdotetaan, miten tuloksiin perustuvat suositukset tulisi väitöskirjoissa esittää, jotta ne ovat mahdollisimman helposti hyödynnettävissä.


Last updated on 2022-17-06 at 10:21