Article in a professional research book (D2)

Monialainen TEKOS-verkosto osallisuutta tukevan teknologian yhteisöllisen kehittämisen asialla

List of Authors: Huhtasalo Jenni, Salminen Jaanet, Raukola-Lindblom Marjaana, Merilampi Sari

Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu

Place: Pori

Publication year: 2022

Book title *: TEKNOLOGIA TYÖKAVERINA - Yhteisiä kokemuksia hyvinvointi- ja terveysteknologioista Satakunta DigiHealth -ekosysteemissä

Title of series: Satakunnan ammattikorkeakoulu Sarja B, Raportit

Number in series: 6

ISBN: 978-951-633-355-0

eISBN: 978-951-633-354-3

ISSN: 1457-0696

URL: https://www.theseus.fi/handle/10024/750903Last updated on 2022-16-06 at 15:26