Article in a professional research book (D2)

Akateemista tutkimusta monialaisuudesta - esimerkkinä Turun yliopisto monitieteinen Sote-akatemia.





List of Authors: Huhtasalo Jenni, Raukola-Lindblom Marjaana, Salminen Jaanet

Publisher: Satakunnan ammattikorkeakoulu

Place: Pori

Publication year: 2022

Book title *: Teknologia työkaverina: yhteisiä kokemuksia hyvinvointi- ja terveysteknologioista Satakunta DigiHealth -ekosysteemissä

Title of series: Satakunnan ammattikorkeakoulu Sarja B, Raportit

Number in series: 6

ISBN: 978-951-633-355-0

eISBN: 978-951-633-354-3

ISSN: 1457-0696

URL: URN:NBN:fi-fe2022053039264



Last updated on 2022-14-06 at 16:03