Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Toisiolaki - lääketieteellisen tutkimuksen mahdollistaja vai tukahduttaja?
Julkaisun tekijät: Reito Aleksi, Sanmark Enni, Tuovinen Timo, Seppälä Toni T, Kuitunen Ilari, Ponkilainen Ville, Ekman Elina, Kauppila Joonas H

Kustantaja: Suomen lääkäriliitto

Julkaisuvuosi: 2022

Journal: Lääkärilehti

Volyymi: 77

Julkaisunumero: 7-8

eISSN: 2489-7434

Verkko-osoite: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/toisiolaki-laaketieteellisen-tutkimuksen-mahdollistaja-vai-tukahduttaja/


Tiivistelmä

Lähtökohdat

Suomessa tuli 1.5.2019 voimaan niin sanottu toisiolaki eli Laki sosiaali- ja terveys­tietojen toissijaisesta käytöstä. Kyselytutkimuksemme tarkoitus oli selvittää kliinikkotutkijoiden kokemuksia toisiolain vaikutuksista ja käytännön toteutuksesta.

Menetelmät

Suomalaisia kliinikkotutkijoita pyydettiin arvioimaan Webropol-alustalla toisiolain aiheuttamia aikataulumuutoksia, talousvaikutuksia, tutkimusyhteistyössä tapahtuneita muutoksia, mahdollisia esteitä ja hyötyjä lain voimaantuloon liittyen sekä muita lain aiheuttamia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia.

Tulokset

Vastaajista (n = 430) 64,4 % raportoi, että tutkimustoiminnan kustannukset ovat nousseet toisiolain mukana. Vastaajista 38,4–45,6 % oli jättänyt tutkimusprojekteja käynnistämättä joko lupahakemuksen hinnan tai etäkäyttöympäristön kustannusten sekä sen käyttövaatimuksen vuoksi.

Päätelmät

Tutkimuksemme perusteella on syytä epäillä, että toisiolain soveltaminen vaikuttaa heikentävästi julkaisujen määrään ja laatuun ja heikentää Suomen kilpailukykyä etenkin tutkija­lähtöisessä tutkimuksessa. Toisiolain seuraukset kohdistuvat erityisesti suomalaisiin potilaisiin, heidän hoitonsa laatuun sekä hoidon tasavertaisuuteen.


Last updated on 2022-30-06 at 10:23