Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Eteisvärinäpotilaan liitännäissairaudet rekisteritiedon perusteella
Julkaisun tekijät: Kouki Elis, Halminen Olli, Haukka Jari, Mustonen Pirjo, Putaala Jukka, Linna Miika, Itäinen-Strömberg Saga, Kinnunen Janne, Aro Aapo, Luojus Alex, Niiranen Jussi, Penttilä Tero, Hartikainen Juha, Tiili Paula, Airaksinen K.E. Juhani, Lehto Mika

Kustantaja: Suomen lääkäriliitto

Julkaisuvuosi: 2022

Journal: Lääkärilehti

Volyymi: 77

Julkaisunumero: 15-16

eISSN: 2489-7434

Verkko-osoite: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/eteisvarinapotilaan-liitannaissairaudet-rekisteritiedon-perusteella/


Tiivistelmä

Lähtökohdat

Eteisvärinä on merkittävä aivoinfarktin riskitekijä, ja eteisvärinäpotilaan aivoinfarktiriskiin vaikuttavat muun muassa potilaan ikä, sukupuoli ja liitännäissairaudet. Aivoinfarktin riski arvioidaan CHA 2 DS 2 -VASc-pisteytyksen avulla, ja ≥ 2 pistettä saaneella potilaalla riski on suuri. Liitännäissairauksien asianmukainen kirjaaminen potilastietojärjestelmiin sekä terveydenhuollon rekistereihin on tärkeää.

Menetelmät

Eteisvärinän aivoinfarktiriskiin vaikuttavien liitännäissairauksien esiintyvyydet ­kerättiin valtakunnallisista terveydenhuollon rekistereistä vuosina 2012–2018 uuden ­eteisvärinädiagnoosin saaneista potilaista (n = 168 356).

Tulokset

Verenpainetaudin, hyperkolesterolemian ja diabeteksen suurimmat esiintyvyydet löytyivät lääkeostorekisterin perusteella. Sydämen vajaatoiminta-, valtimosairaus- sekä ­iskeeminen aivohalvaus- ja ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA) -diagnooseja tunnistettiin selvästi eniten erikoissairaanhoidon hoitoilmoitusrekisteritiedoista. CHA 2 DS 2 -VASc-arvo ≥ 2 oli miehistä 74,8 %:lla ja naisista 87,1 %:lla.

Päätelmät

Kattava analyysi eteisvärinäpotilaiden liitännäissairauksista edellyttää tietojen ­laajamittaista yhdistämistä useista rekisterilähteistä.


Last updated on 2022-30-06 at 10:23