Toimitustyö tieteelliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (C2)

Suomalainen perheyritys — Kasvollisen omistajuuden historia
Julkaisun tekijät: Kallioinen Mika, Keskinen Jarkko, Teräs Kari, Vainio-Korhonen Kirsi

Julkaisuvuosi: 2022

Sarjan nimi: Kirjokansi

Numero sarjassa: 242

ISBN: 978-951-858-164-5

ISSN: 2323-7392


Tiivistelmä

Yrittäjyyden perusyksikkö on keskiajalta lähtien ollut perhe, mutta 1800-luvun lopulle tultaessa perinteinen perheyrittäjyyden malli alkoi jäädä uudempien omistusmuotojen varjoon. Tästä huolimatta itsenäistyneessä Suomessa esimerkiksi monet nopeasti kasvaneet metsäteollisuuden suuret yhtiöt saivat alkunsa perheyrityksinä. Talouselämän katveessa pysytelleet perheyritykset nousivat voimakkaasti esiin omana ryhmänään vasta kun Perheyritysten liitto vuonna 1997 perustettiin niitä edustavaksi foorumiksi.

Suomalainen perheyritys kertoo perheyrittäjyyden historian 1800-luvulta nykypäivään. Perheyrityksistä kasvoi teollistuneessa Suomessa kasvuhakuisia ja kansainvälistyviä menestystarinoita, jotka ovat samalla vaalineet toiminnan jatkuvuutta sukupolvelta toiselle. Institutionaalisten sijoittajien hallitsemien kansainvälisten suuryritysten markkinoilla perheyritykset edustavat kaikista kasvollisinta ja usein myös vastuullisinta omistajuutta.


Last updated on 2022-07-09 at 11:45