Refereed journal article or data article (A1)

Synnytys- ja naistentautiopin osaamistavoitteet toteutuvat opiskeluvaihdossa kohtalaisesti
List of Authors: Manninen Sanna-Mari, Tiitta Paula, Polo Päivi

Publication year: 2022

Journal: Lääkärilehti

Volume number: 77

Issue number: 21-22

URL: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/synnytys-ja-naistentautiopin-osaamistavoitteet-toteutuvat-opiskeluvaihdossa-kohtalaisesti/


Abstract

Lähtökohdat Synnytys- ja naistentautiopin kurssi suoritetaan Turun yliopistossa lääketieteen opintojen viidentenä vuonna. Kurssin voi suorittaa myös vaihdossa ulkomailla. Tavoitteenamme oli selvittää, oliko suoritteiden määrissä eroja vaihdossa ja Turussa kurssin suorittaneiden välillä.

Menetelmät Vertasimme Turussa ja vaihdossa Pohjoismaissa kurssin suorittaneiden lokikirja- ja oppimispäiväkirjamerkintöjä vuosina 2013–2018.

Tulokset Keskimääräiset suoritemäärät olivat Turussa suuremmat paitsi leikkausten seurannassa ja synnyttäjän jälkiseurannassa. Turussa opiskelleet pääsivät tekemään hieman enemmän gynekologisia (15,1 vs. 10,4) ja selvästi enemmän obstetrisia perustutkimuksia (11,7 vs. 2,9) ja kaikututkimuksia (5,8 vs. 0,9) kuin vaihto-opiskelijat.

Päätelmät Oppimistavoitteiden saavuttamisen seuraaminen esimerkiksi lokikirjan avulla on tärkeää riittävän opetuksen varmistamiseksi. Pohjoismaissa kurssin suorittaneet opiskelijat saavuttavat kohtuulliset, mutta Turussa suorittaneisiin verrattuna osittain vähäisemmät suoritemäärät.


Last updated on 2022-30-06 at 10:27