Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4)

Merenkulun markkinaselvitys 2021
Julkaisun tekijät: Solakivi Tomi, Ojala Lauri, Holm Pasi, Tyynilä Juho, Paimander Aleksi, Kilpi Vesa

Kustantaja: Liikenne- ja viestintäministeriö

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2022

Sarjan nimi: Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja

Numero sarjassa: 2022:6

eISBN: 978-952-243-758-7

ISSN: 1795-4045

Verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-758-7

Rinnakkaistallenteen osoite: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175262672


Tiivistelmä

Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan laadittu raportti arvioi Suomen merenkulun markkinoita vuoteen 2030.

Suomen elinkeinoelämälle merenkulun markkinat tuottavat kustannustehokkaita palveluita myös talvimerenkulun osalta. Korona on vaikeuttanut erityisesti kontti- ja matkustaja-autolauttaliikennettä; jälkimmäistä on tuettu myös julkisin varoin. Muilla lastimarkkinoilla varustamoiden tilanne on jopa parantunut.

Suomen rekisterin kilpailukyky autolautta- ja ro-pax-liikenteessä on hyvä, mutta irtolastikuljetuksissa se voi heikentyä sääntely- ja kilpailupaineen ohjatessa varustamoita kus-tannustehokkaampiin ratkaisuihin. Osaavan henkilöstön saatavuus on haaste: alan houkuttelevuuden lisääminen sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen on tärkeää.

Merenkulun tulevat käyttövoimaratkaisut sekä kasvihuonekaasujen vähentämisen sääntelyn laajuus, sisältö ja toteutustavat ovat pääosin auki, joka rahoituksen saatavuuden kanssa vaikeuttaa alan investointi-päätöksiä. Suomen vaikutus IMOn ja EUn sääntelyyn on rajallinen. Työmarkkinasopimusten lisäksi pääosin kansallisia päätöksiä ovat mm. tonnistovero ja väylämaksut, miehistökustannus- ja TKI-tuet.

Merenkulun huoltovarmuus oli vuoden 2021 lopulla hyvä. Huoltovarmuuden kannalta aluksen lippuvaltio on useimmiten omistussuhdetta olennaisempi tekijä. Kansainvälisessä aseellisessa konfliktissa Suomen lippu voi kuitenkin muuttua edusta haitaksi.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-25-05 at 11:46