Article or data-article in scientific journal (B1)

Fyysinen oppimisympäristö monipuolisen pedagogiikan mahdollistajana
List of Authors: De Heer Mervi, Aerila Juli-Anna

Publisher: Finnish Reading Association

Publication year: 2022

Journal: Kielikukko

Issue number: 2

URL: https://finrainfo.fi/kielikukko/lehtiarkisto/


Abstract

Monesti oppimisympäristön lähtökohtana on fyysinen ympäristö, ja fyysinen oppimisympäristö
vaikuttaa osaltaan psyykkiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen oppimisympäristöön. Fyysinen oppimisympäristö
vaikuttaakin esimerkiksi oppimisen ilmapiiriin, oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen
ja kertoo oppimisympäristön käyttäjien arvoista sekä esimerkiksi kiinnostuksenkohteista.
Tekstissä esitellään Turun opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen äidinkielen ja
kirjallisuuden oppimisympäristöä. Opettajaopiskelijoiden on tärkeää tutustua ja pohtia fyysisen
oppimisympäristön merkitystä oppimisen tehokkuuden ja ilon näkökulmasta.

Asiasanat: oppimisympäristö, luokkatila, ulko-oppiminen, näyttämö


Last updated on 2022-20-05 at 07:33