Article in trade journal or blog post (D1)

Epäonnistunut palvelukokemus voi synnyttää häiriökysyntää
List of Authors: Mustonen Reetta

Publication year: 2022

Journal: Kipuviesti

Volume number: 25

Issue number: 1

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175188365


Abstract

Pitkäaikainen kipu on yleistä, mutta siitä kärsivän potilaan palvelukokemuksissa voi olla kehitettävää. Pitkäaikaisesta kivusta kärsivillä potilailla saattaa olla epäonnistuneita palvelukokemuksia, jotka voivat johtua puutteellisesta kohtaamisesta tai tavasta, jolla palvelut on järjestetty. Epäonnistuneet palvelukokemukset voivat aiheuttaa häiriökysyntää; tilanteen, jossa pitkäaikaisesta kivusta kärsivä potilas ei tule palvelujärjestelmässä kohdatuksi tarpeineen ja odotuksineen, vaan hän joutuu palaamaan järjestelmän piiriin yhä uudelleen. Palveluohjaus ja traumainformoitu työote voivat tarjota työkaluja häiriökysynnän vähentämiseen ja pitkäaikaisesta kivusta kärsivän potilaan palvelukokemuksen parantamiseen.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-28-11 at 11:17