Doctoral dissertation (article) (G5)

Lapsuus- ja aikuisiän kuormittavat elämäntapahtumat ja astma aikuisuudessa: yhteys sairastumisriskiin ja oireiluun
List of Authors: Lietzén Raija

Publisher: University of Turku

Place: Turku

Publication year: 2022

ISBN: 978-951-29-8849-5

eISBN: 978-951-29-8850-1

URL: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8850-1

Self-archived copy’s web address: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8850-1Last updated on 2022-10-05 at 14:12