Refereed article in compilation book (A3)

Muistitietotukimus ja digitaaliset ihmistieteet
List of Authors: Taavetti Riikka, Heimo Anne

Place: Helsinki

Publication year: 2022

Book title *: Muistitietotutkimuksen kentät: Teoriat, käytännöt ja muutos

Title of series: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia

Number in series: 1478

ISBN: 978-951-858-438-7

eISBN: 978-951-858-440-0

DOI: http://dx.doi.org/10.21435/skst.1478

URL: https://doi.org/10.21435/skst.1478Last updated on 2022-19-10 at 14:01