Vertaisarvioitu tieteellinen erillisteos tai raportti (C1)

Kiinan poliittinen järjestelmä
Julkaisun tekijät: Mattlin Mikael, Paltemaa Lauri, Vuori Juha A.

Painoksen nimi tai numero: 1

Paikka: Tampere

Julkaisuvuosi: 2022

Sivujen määrä: 388

ISBN: 978-951-768-926-7

eISBN: 978-951-768-966-3


Tiivistelmä

Kiinasta on muodostumassa globaali poliittinen mahtitekijä, jonka vaikutus näkyy myös Suomessa.
Kiina on vaurastunut ja voimistunut, mutta Kiinan autoritaarinen poliittinen järjestys ei muistuta länsimaiden toimintatapoja. Siksi on oleellista ymmärtää Kiinan poliittisen järjestelmän perusteet ja sen toimintaperiaatteet.

Kiinan poliittinen järjestelmä on ainutlaatuinen yhdistelmä keisarillista menneisyyttä, leninististä (jälki)totalitarismia ja nykyaikaisia julkisjohtamisen oppeja. Sen toiminnassa korostuvat sekä muodolliset puoluevaltion instituutiot että epämuodolliset poliittisen kulttuurin piirteet.

Kirja tarjoaa lukijalleen uusimpaan tutkimukseen perustuvan keskeisen käsitteistön Kiinan politiikan ymmärtämiseksi. Siinä käsitellään valtion ja yhteiskunnan välisiä suhteita, valtion roolia taloudessa sekä Kiinan ulkopolitiikkaa. Kirjassa esitellään myös Kiinan kansantasavallan keskeiset poliittiset instituutiot, niiden historialliset taustat ja toiminnalliset piirteet sekä tutkimuksessa käytetyt keskeiset käsitteet.


Last updated on 2022-07-04 at 15:31