Article in a professional research book (D2)

Tulevaisuustietoisuus ja tulevaisuuslukutaito – kuinka kohtaamme, kuvittelemme ja käytämme tulevaisuutta?
List of AuthorsAhvenharju Sanna, Pouru-Mikkola Laura

PublisherTurun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

PlaceTurku

Publication year2022

Book title *Tulevaisuudentutkimus tutuksi – Perusteita ja menetelmiä

Title of seriesTulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian julkaisuja

Number in series1/2022

Start page389

End page399

ISBN978-952-249-562-4

eISBN978-952-249-563-1

ISSN1798-5498

URLhttps://urn.fi/URN:ISBN:978-952-249-563-1

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/174539324


Abstract

Tulevaisuustietoisuus ja tulevaisuuslukutaito kuvaavat ihmisten taitoja ja taipumuksia käsitellä tulevaisuutta. Ne perustuvat antisipaatioteorioihin liittyvään lähestymistapaan, jossa keskitytään tulevaisuuden tuottamiseen ja käsittelyyn osallistuvien tahojen tutkimiseen sen sijaan, että tuotettaisiin tietoa itse tulevaisuudesta. Tästä näkökulmasta korostuu se, minkälaisia taitoja ja taipumuksia tulevaisuuden tuottaminen ja käsittely edellyttävät ja millä tavoin näitä asioita voidaan tutkia. Tässä tekstissä esitettyjen näkemysten mukaan tulevaisuuslukutaito on opetettava taito, jonka avulla toimija voi analysoida ja kyseenalaistaa tulevaisuustietoa. Tulevaisuustietoisuus puolestaan kuvaa valmiuksia, joita toimijoilla on tulevaisuudenkuvien luomiseksi ja käsittelemiseksi.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2022-28-03 at 14:31