Popularised article or blog post (E1)

Kielellä leikittelyä, (sala)kieleilyä ja yhteistoiminnallista kielellistä hauskanpitoa tulevaisuuden kielenoppimateriaaleihin
List of Authors: Repo Elisa

Publisher: Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Publication year: 2021

Journal: Kas!-blogi

Title of series: Kas!-blogi

Volume number: 17.9.2021

URL: https://blogit.utu.fi/kasblogi/2021/09/17/kielella-leikittelya-salakieleilya-ja-yhteistoiminnallista-kielellista-hauskanpitoa-tulevaisuuden-kielenoppimateriaaleihin/


Abstract

Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus lisääntyy kouluissa, mutta muutokset valmiuksissa kohdata moninaisuutta tapahtuvat hitaasti – etenkin, jos sopivista käytänteistä ja materiaaleista on pulaa. Tähän vastataksemme kehitimme Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Minästä kiinni -hankkeessa kieli- ja kulttuuritietoista oppimateriaalia, jossa kieli tuodaan luokissa keskustelun kohteeksi yhdessä toimien, leikkien ja luokan monikielisyyttä näkyväksi tehden. Testasimme oppimateriaaliin kehittämiämme tehtäviä opetuskokeiluina monikielisissä luokissa. Opetuskokeiluista selvisi muun muassa, että yhteistoiminnassa monikielisen luokan oppilaat kokivat hyödyntävänsä aiempaa kielellistä tietoisuuttaan ja pystyvänsä yhteisönä ratkaisemaan tehtävät, joita eivät yksin pystyisi. Etenkin suomea oppivat oppilaat saivat tukea ongelmanratkaisuun kielellisten resurssien kierrättämisestä. Lisäksi vastaukset paljastivat paikkoja oikea-aikaiselle tuelle sekä akateemisen kielitaidon kohentamiselle tilanteissa, joissa oppilaan heräilevä kielitietoisuus voitiin havaita.


Last updated on 2022-24-03 at 12:31