Refereed journal article or data article (A1)

Ammattiyhdistysliikkeen yhteys sosiaalimenoihin, tuloeroihin ja kilpailukykyyn
List of Authors: Näätänen Ari-matti, Anttila Mari

Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Kelan tutkimus ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta.

Publication year: 2022

Journal: Yhteiskuntapolitiikka

Journal acronym: YP

Volume number: 87

Issue number: 1

eISSN: 1458-6118

URL: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022021519158


Abstract

Ammattiyhdistysliikkeen jäsenmäärän lasku ja institutionaalisen aseman heikentyminen voivat vähentää sosiaalimenoja ja kasvattaa tuloeroja. Suurimmassa osassa tässä kirjallisuuskatsauksessa analysoiduista tutkimuksista havaittiin, että ammattiyhdistysliikkeiden jäsenmäärä ja työehtosopimusten kattavuus ovat positiivisessa yhteydessä taloudellisen kilpailukyvyn kehityksen kanssa.


Last updated on 2022-04-05 at 14:45