A3 Book chapter

Laulu 573566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla.
List of Authors: Mia Hakovirta, Milla Salin, Anita Haataja

Place: Helsinki

Publication year: 2016

Book title *: Laulu 573566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla.

Title of series: Teemakirja

Number in series: 15

Number of pages: 20

ISBN: 978-952-284-003-5

eISBN: 978-952-284-004-2

ISSN: 2323-7813

URL: http://hdl.handle.net/10138/163822


Abstract

Miten pienten lasten hoitoratkaisuja kehitettiin perhepolitiikan keinoin 2000-luvulla? Osallistuivatko isät lastenhoitoon enemmän kuin aiemmin? Minkälaisia lastenhoitoratkaisuja tehdään maahanmuuttajaperheissä? Miten työttömyys ja lapsen syntymä vaikuttavat lapsiperheiden tulonmuodostukseen? Millainen vaikutus perhevapailla on tuleviin eläkkeisiin? Miten politiikkamuutosten vaikutuksia voidaan arvioida?

Suomea on pidetty miesten ja naisten välisen tasa-arvon mallimaana. Miten tämä ilmenee asenteissa lastenhoitoratkaisuja kohtaan? Miten parisuhde kestää avoliitossa? Miten parisuhteeseen vaikuttaa se, kun perheessä on vammainen lapsi? Entä miten pienten lasten hoidon tukien lakkaaminen vaikuttaa lasten omaishoitajien arkeen?

Tässä teoksessa tarkastellaan lapsiperheiden hyvinvointia ja niiden kohtaamia haasteita. Kirjan artikkelit tarjoavat tutkijoiden näkökulmia 2000-luvun lapsiperheisiin ja perhepolitiikkaan.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 11:55