Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3)

Authorship and the Avant-Garde: A Fluxus Approach.




Julkaisun tekijät: Amos Taylor,

Paikka: Jyväskylä, Finland

Julkaisuvuosi: 2008

Kirjan nimi *: TEKIJYYDEN ULOTTUVUUKSIA

Sarjan nimi: Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja

Numero sarjassa: 93

ISBN: 978-951-39-3112-4

ISSN: 1457-6899

Verkko-osoite: https://kirjasto.jyu.fi/kauppa/tuotteet/tekijyyden-ulottuvuuksia


Tiivistelmä

Tekijyys on palannut taiteentutkimuksen ydinkysymysten joukkoon.
Tiukasta teoskeskeisyydestä on etäännytty ja intention ja affektin
käsitteet ovat saaneet osakseen lisääntyvää huomiota. Myös kontekstien
korostuminen ja teknologian vaikutukset ovat herättäneet uusia
kysymyksiä tekijästä. Tekijyyden käsittäminen on muuttunut
singulaarisesta pluraaliseksi: tekijä ei ole yksin eikä yksiselitteinen,
kuten tämän kirjan artikkelit osoittavat. Tekijä voi olla
tietämättömyyden sanansaattaja ja toisaalta myös se, jonka intentiot
ovat tärkeitä tutkittaessa taiteen kykyä kantaa ja luoda merkitystä
vastaanottajan, tekijän ja tutkijan käsissä. Kirja sisältää
puheenvuoroja kirjallisuuden-, kuvataiteen- ja musiikintutkimuksen
alueilta.


Last updated on 2021-24-06 at 11:37